Photobucket

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

e-Leaning

e-Learning
ตัวอย่าง เวปไซด์ที่เปิดให้เรียน e - Learning

e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์เป็นต้น ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถนำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)

ประโยชน์ที่เห็นเด่นชัดที่ได้จาก e-Learning
1. ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียนการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning นั้นง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหา และกระทำได้ตลอดเวลา เพราะสามารถกระทำได้ตามใจของผู้สอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้ คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่
2. เข้าถึงได้ง่ายผู้เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึง e-learning ได้ง่าย โดยมากจะใช้ web browser ของค่ายใดก็ได้ (แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตบทเรียน อาจจะแนะนำให้ใช้ web browser แบบใดที่เหมาะกับสื่อการเรียนการสอนนั้นๆ) ผู้เรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ และในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกระทำได้ง่ายขึ้นมาก และยังมีค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีราคาต่ำลงมากว่าแต่ก่อนอีกด้วย
3. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระทำได้ง่ายเนื่องจากผู้สอน หรือผู้สร้างสรรค์งาน e-Learning จะสามารถเข้าถึง server ได้จากที่ใดก็ได้ การแก้ไขข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล จึงทำได้ทันเวลาด้วยความรวดเร็ว
4. ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยจำเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน รวมทั้งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องประจำก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Learning นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใช้ครูสอน หรืออบรม

แต่ยังมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติอยู่บ้าง
1. ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ความพร้อมของบุคลากร
2. การออกแบบบทเรียนให้มีความน่าสนใจและมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
3. ความพร้อมของผู้เรียนและผู้สอน

ข้อ จำกัดของระบบ e - Learning
ที่ยกตัวอย่างมานั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญหรือเกินความสามารถของบุคคลากร แต่การจัดการเรียนแบบ     e-Learning ต้องมีการร่วมมือกันหลายฝ่ายมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านเครือข่าย ด้านการประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา การเข้าใช้งานระบบ e-Leaningเนื่อง จากการเข้าระบบการเรียนในแบบ e-learning ของเราจำเป็นต้องมีการ login เพื่อเข้าระบบ ดังนั้นผู้ที่สนใจเรียนในระบบของ e-learning ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ก่อน


อ้างอิง : http://www.st.ac.th/av/inno_elearn.htm

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

6 เคล็ดลับการออมเงิน


ขึ้นปีใหม่แล้ว มาเริ่มต้นออมเงินกันแต่เนิ่น ดีกว่า มีข้อแนะนำดังนี้ 
          1.รู้จักตัวเอง  คำแนะนำในข้อต่อๆ ไปจะปรับใช้กับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อก่อนใช้เงินทุกครั้ง คุณต้องหันกลับมาพิจารณาตัวเองว่า คุณเป็นใคร มีนิสัยอย่างไร อาชีพอะไร รายจ่ายแค่ไหน ฯลฯ
           
          2.มีทัศนคติที่ถูกต้องด้านการเงิน  คนไทยยังเข้าใจว่า 'คนเงินเดือนน้อยไม่จำเป็นต้องวางแผน การเงิน' ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด ยิ่งเงินเดือนหลักพันถึงหมื่นต้นๆ ยิ่งต้องวางแผน บางคนไม่ยอมทำประกันชีวิตเพราะคิดว่าไม่จำเป็น ทั้งที่การทำประกันชีวิตเป็นการป้องกันการดึงเงินเก็บออกมาใช้เมี่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

          3.ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์  สูตรการออมเงินให้ได้มากกว่า 50% คือ รายได้เยอะ แต่ใช้จ่ายน้อย หรือรายได้เท่าเดิม แต่ใช้จ่ายลดลง แต่ค่าใช้จ่ายของคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ขยับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ แต่ขยับตามไลฟ์สไตล์ เพราะฉะนั้นจึงควรถามตัวเองว่า มีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องมีไลฟ์สไตล์เลิศหรูตามระดับรายได้ จำเป็นแค่ไหนที่ต้องวิ่งตามแฟชั่น

          4.มีวินัยในการออม  จำให้ขึ้นใจว่า สะพานที่ทอดยาวสู่อิสรภาพทางการเงินและความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากคำว่า 'วินัย'

          5.แปลงเวลาว่างให้เป็นรายได้เสริม  ค้นหาตัวเองว่านอกจากความสามารถในงานประจำ แล้ว เรามีพรสวรรค์อะไร บ้าง เราสามารถดึงมาใช้เป็นอาชีพเสริมได้ เมื่อมีรายได้เพิ่ม ความสามารถในการออมก็จะขยับขึ้นโดยอัตโนมัติ
      
          6.ตัดรายจ่ายไม่จำเป็น จดรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดลงบนกระดาษ แล้วพิจารณาว่ามีส่วนไหนที่จะลดหรือตัดออกได้ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ฟิตเนส อินเตอร์เน็ต ฯลฯ อะไรที่ไม่คุ้มค่าก็บอกเลิกสมาชิกเสียเถอะ

ชมทุ่งดอกทานตะวัน


ทุ่งทานตะวัน ตั้งอยู่ใกล้วัดมณีศรีโสภณ ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคม เกษตรกรในพัฒนานิคมได้ปลูกดอกทานตะวัน


ซึ่งในช่วง เดือนตุลาคม - มกราคมดอกจะบานสะพรั่งเป็นภาพที่สวย-งาม การเดินทางจากจังหวัดสระบุรีไป ตามเส้นทางสู่ลำนารายณ์ และเพชรบูรณ์ ขึ้นไปจากสระบุรีเพียง 30 กิโลเมตร จะพบทางเข้าวัดมณีศรีโสภณ ทางขวามือ เข้าไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่ง จากจังหวัดลพบุรี ไปตามเส้นทางลพบุรี-สระบุรี จนถึงสามแยกพุแค สระบุรี ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง ไปเพชรบูรณ์ ไปอีก 15 กิโลเมตร (ทางหลวงหมาย เลข 21) จะพบทางเข้าวัดมณีศรีโสภณอยู่ทางขวามือ


เส้นทางสู่ทุ่งทานตะวันบาน

จากกรุงเทพฯ -ลพบุรี
ระยะทางเพียง 153 กม. โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)- รังสิต กม.ที่ 50 เลี้ยวขวา - อำเภอวังน้อย จังหวัดสระบุรี - สามแยกพุแคเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 21 (ถ.เพชรบูรณ์ - หล่มสัก) - กม.ที่ 13 ทุ่งทานตะวันบานนับหมื่นไร่ สี่แยกพัฒนานิคมซอย 12เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3017 (ถ.ลพบุรี -เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์